Investeringsmuligheder

Boligmarked i Assens Kommune

Boligmarked i Assens by

Assens Kommune har i 2018 bedt rådgivningsfirmaet Exometric om en potentialevudering af boligmarkedet i Assens Kommune. 

Rapportens konklusioner: 

  • Investorer: De klart største volumener til (for en investor) acceptable prisniveauer findes for små- og mellemstore lejligheder, som vi har set er en mangelvare, hvis efterspørgslen skal dækkes fremover.
  • Boligefterspørgsel: Der er en ganske fornuftig efterspørgsel efter nye boliger - ved fornuftige prisniveauer. Denne kan øges ved en strategisk kommunikations indsats, der kan tiltrække yderligere målgrupper.
  • Boligprioritering områder: Assens by og kystområdet (ekskl. Haarby) er det mest attraktive. Dernæst kommer byvækstbåndet.
  • Underkapacitet: Kommunen må vurdere, hvordan man kan dække et eksisterende og fremtidigt behov for lejligheder da mange ellers vil være nødsaget til at søge bolig uden for kommunen.
  • Befolkningsudvikling: Den eksisterende udvikling tyder på, at Assens Kommune vil opleve en nedgang i befolkningstallet. Udviklingen kræver tiltag, der kan skabe generel kommunal opmærksomhed (kendskab/kundskab).
  • Overkapacitet: Umiddelbart er der en overkapacitet af villaer i kommunen, der skaber lange liggetider og stagnerende priser.
  • Tomme villaer: Den relaterede implikation for de eksisterende villaområder, ved fraflytning til lejligheder, kræver opmærksomhedsskabende tiltag uden for kommunen.

Du finder hele rapporten her: