Investeringsmuligheder

Saltlageret i Assens

Udviklingsplanen Fremtidens Assens skal realiseres over de næste år, herunder også omdannelsen af de nordlige havnearealer.

Over tid skal havnearealerne omdannes til bolig- og oplevelseshavn. Som ét element i denne omdannelse udbydes i foråret 2021 et byggefelt, som i dag huser Saltlageret i Assens i form af to salthaller. Salthallerne vil kunne bevares eller rives ned, helt afhængig af de muligheder, som en udvikler af området kan se.

Saltlageret på Assens Havn

Byggefeltet ligger på Nordre Havnevej 13-15 i første parket til det levende havnemiljø. Imod syd ligger det aktive Assens Skibsværft, der arbejder på en bred portefølje af skibe, fra moderne trawlere til historiske skibe. Lidt tættere på er færgelejet for Baagøfærgen med flere daglige afgange til og fra det naturskønne Baagø. Midtermolen, lige ud for byggefeltet, summer især i sommermånederne af liv både til store events som Assens for fulde Sejl (Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe), og til hverdag med mindre kulturevents i ”Det Røde Pakhus”, træf for veteranbiler og gæstepladser til større træskibe og lystfartøjer. Mod nord planlægges en attraktiv havnepromenade, eventuelt i kombination med en popup-gæstemarina til sommerhalvåret.

Der er tale om en central beliggenhed i overgangen mellem den historiske købstadshavn og den nyere erhvervshavn fra 60érne. Der kan således hentes arkitektonisk inspiration fra den klassiske købstadbebyggelse, men byggeriet skal i højere grad være inspireret af havnens store voluminer og materialitet. Der ønskes et projekt, der er tegnet specifikt til den unikke placering og skaber størst mulig samfundsværdi.

Plangrundlag

Byggefeltet er omfattet af Kommuneplantillæg nr. 16 og kommuneplanramme 1.2.C.18, der fastsætter følgende:

  • Anvendelse: Boliger, publikumsorienterede serviceerhverv, ferie- og kongrescenter herunder hotel samt kontor- og serviceerhverv.
  • Bebyggelsesprocent: 100
  • Maksimal antal etager: 4
  • Maksimal bygningshøjde: 15 meter
  • Maksimale miljøklasse: 2
  • Klimatilpasning: Nybyggeri skal sikres mod højvande til en sikringshøjde på minimum 2,5 m DVR 90.
  • Infrastruktur: Nybyggeri og anlæg skal udformes, så de kan indgå i den indre sikringslinje mod højvande i kote 1,8 m DVR 90.

Byggefeltet ligger desuden i konsekvensområde om Assens Skibsværft A/S. For området gælder følgende retningslinje: ”Inden for transformationsområdet Assens Havn kan der planlægges for boliger, når støjen fra Assens skibsværft på arealet ikke overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj med mere end 5 dB på den facade og udendørs opholdsarealer, der vender ud mod skibsværftet."

Kontakt os

Er du interesseret i at høre om mulighederne på saltlageret, så kan du kontakte Byrådssekretariatet i Assens Kommune, Jesper Nicolaisen på mail: jenik@assens.dk og på tlf. 64 74 74 38.

De nærmere udbudsbetingelser forventes som nævnt fastlagt henover foråret 2021